You must be logged in to take this course  →   เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียนเลย

เพิ่มคำอธิบายหลักสูตรแบบเต็ม

เนื้อหาในหลักสูตร

วิธีการผสมผสานช่องทาง OMNI Channels เพื่อส่งมอบประสบการณ์ประทับใจ
EP.1 วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก 00:06:00
EP.2 ตัวเลขที่น่าสนใจ 00:06:00
EP.3 การปรับตัวของธุรกิจ 00:06:00
EP.4 ตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 00:12:00

รีวิวหลักสูตร

5

5
1 คะแนน
  • 5 ดาว1
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากโครงการต่างๆ ของสำนักงานฯ และผู้ประกอบการในโครงการที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์

 

ที่กำลังออนไลน์

There are no users currently online
top
2019 © Smeonline by OSMEP. All rights reserved.