You must be logged in to take this course  →   เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียนเลย

เนื้อหาในหลักสูตร

ภาพรวมและความเข้าใจเบื้องต้น
ตอนที่ 1 แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์สมัยใหม่ 00:03:11
ตอนที่ 2 กระแสและแนวโน้มของการตลาดออนไลน์ 00:02:36
การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เบื้องต้น
ตอนที่ 1 แนะนำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 00:02:48
ตอนที่ 2 Facebook Marketing 00:02:31
ตอนที่ 3 Instagram Marketing 00:02:57
ตอนที่ 4 Youtube Marketing 00:02:12
ตอนที่ 5 ทำการตลาดด้วย Line และ Line@ 00:02:16
Website คืออะไร
ตอนที่ 1 ความจำเป็นในการมีเว็บไซต์เพื่อขายของออนไลน์ 00:02:57
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของเว็บไซต์ 00:02:49
การทำอีคอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์ เบื้องต้น
ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ 00:02:27
ตอนที่ 2 การทำ e-Commerce ในรูปแบบเว็บไซต์ 00:03:32
ตอนที่ 3 การทำ e-Commerce ในรูปแบบมือถือ 00:02:04
เรียนรู้เครื่องมือของ Google
ตอนที่ 1 การเปิดบัญชีอีเมลกับ Gmail ทาง PC 00:02:17
ตอนที่ 2 การเปิดบัญชีอีเมลกับ Gmail ผ่านระบบ iOS 00:02:24
ตอนที่ 3 การเปิดบัญชีอีเมล์กับ Gmail ผ่านระบบ Android 00:02:31
ตอนที่ 4 การใช้ Google Search 00:03:16
ตอนที่ 5 การใช้ Google Trends 00:02:26
ตอนที่ 6 การใช้ Goole Alerts 00:02:23
ตอนที่ 7 การใช้ Google Docs 00:02:35
ตอนที่ 8 การใช้ Google Sheets 00:02:28
ตอนที่ 9 การใช้ Google Slides 00:03:00
ตอนที่ 10 การใช้ Google Business Map 00:02:31
ตอนที่ 11 การใช้ Google Drive 00:03:30
ตอนที่ 12 การใช้ Google Plus 00:05:27
ตอนที่ 13 การใช้ Google Calendar 00:04:46

รีวิวหลักสูตร

5

5
1 คะแนน
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่พบคะแนนการรีวิวสำหรับหลักสูตรนี้

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากโครงการต่างๆ ของสำนักงานฯ และผู้ประกอบการในโครงการที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์

 

ที่กำลังออนไลน์

There are no users currently online
top
2019 © Smeonline by OSMEP. All rights reserved.